TAEBOPOWER.COM

Total Awarness Excellence Body Obedience

Basic

GET THE FIRST PLACE BY YOUR OWN – zvítěz sám nad sebou

BASIC – první součást systému, tvoří základy celého sportovního systému. Instruktor se učí a dále vyučuje základní techniky kopů a úderů a jejich kombinací v ETB®. Techniky jsou především zaměřeny na zvládnutí základních bojových postojů a držení těla tak, aby techniky měly sice bojový charakter, nicméně, aby byly 100% zdravotně nezávadné. V žádném případě nesmí být techniky prováděny v nefysiologických rozsazích kloubů, bez napětí svalového korzetu a na úkor uvolňování, popřípadě přetěžování systému kloubního a vazivového. Všechny techniky jsou upraveny tak, aby byla energie zpět vracena do těla na rozdíl od bojových technik používaných při kontaktních bojových sportech – kdy dochází k předávání energie na partnera či náčiní. Kromě vlastních technik a fyzického cvičení se poprvé dostáváme do kontaktu s filosofií – Get the first place by your own – tedy zvítěz sám nad sebou, neporovnávej se s druhými, poznej hranice svých vlastních možností a pracuj právě na nich. Není důležité zvládnout tolik co ostatní, důležité je poznat svoje vlastní možnosti a ty vylepšovat. Přestávky si dělej kdy sám potřebuješ. Neděláme choreografii, nemusíš se bát, že něco nezvládneš, kdykoliv si udělej přestávku, pak se zase přidej. Je to velmi „tělesná“ filosofie. Nabádá k poznání a pozorování vlastního těla.

KONTAKT


Tel: 777 072 888
mail: europeantaebo@icloud.com

©2014 by taebopower.com

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému Joomla