TAEBOPOWER.COM

Total Awarness Excellence Body Obedience

Basic

GET THE FIRST PLACE BY YOUR OWN – zvítěz sám nad sebou

BASIC – první součást systému, tvoří základy celého sportovního systému. Instruktor se učí a dále vyučuje základní techniky kopů a úderů a jejich kombinací v ETB®. Techniky jsou především zaměřeny na zvládnutí základních bojových postojů a držení těla tak, aby techniky měly sice bojový charakter, nicméně, aby byly 100% zdravotně nezávadné. V žádném případě nesmí být techniky prováděny v nefysiologických rozsazích kloubů, bez napětí svalového korzetu a na úkor uvolňování, popřípadě přetěžování systému kloubního a vazivového. Všechny techniky jsou upraveny tak, aby byla energie zpět vracena do těla na rozdíl od bojových technik používaných při kontaktních bojových sportech – kdy dochází k předávání energie na partnera či náčiní. Kromě vlastních technik a fyzického cvičení se poprvé dostáváme do kontaktu s filosofií – Get the first place by your own – tedy zvítěz sám nad sebou, neporovnávej se s druhými, poznej hranice svých vlastních možností a pracuj právě na nich. Není důležité zvládnout tolik co ostatní, důležité je poznat svoje vlastní možnosti a ty vylepšovat. Přestávky si dělej kdy sám potřebuješ. Neděláme choreografii, nemusíš se bát, že něco nezvládneš, kdykoliv si udělej přestávku, pak se zase přidej. Je to velmi „tělesná“ filosofie. Nabádá k poznání a pozorování vlastního těla.

Advanced

LOSE YOUR FEAR - zbav se svého strachu

Velký problém dnešní společnosti je neschopnost jedince dívat se s důvěrou do své budoucnosti a pokud se stane něco neočekávaného nereagovat strachem. „Lose your fear“, druhý díl filosofie ETB® v Evropě, se snaží upozornit klienty na jejich strachy a obavy, naučit je, jak je rozlišovat a identifikovat tak, aby s nimi nemohly již manipulovat a vést nás životem jako loutku.

Proč reaguje většina lidí v nějaké nepříjemné situaci okamžitě strachem?
Více než 90% všech lidí ztratilo přirozenou schopnost vypořádat se s tímto pocitem (strachu) už v dětství. Je jen zázrakem, že se nepohybujeme po světe všichni zcvrklí strachem. Důvod je zcela jednoduchý: „ Kompenzujeme svoje strachy a obavy tím, že je přehazujeme na svého partnera a okolí.“ Člověk již od malička vykazuje obranné reakce, které nejsou v souladu s realitou a s přibývajícími roky se vyvíjí osobnost, která se nezkládá z ničeho jiného než jen z obranných mechanismů. Obrana těla díky učení se bojových sportů. Obrana svého vlastnictví díky žárlivosti, závisti, zpochybňování sebe sama, nenávisti, depresím atd. a v neposlední řadě závislost na pevném vlastnictví pomíjivých věcí. Na tomto chování, které je výsledkem strachu se pozvolna rozvinula celá naše moderní společnost. Pojištění, móda, kosmetika, reklama, ale také samotná fitness branže žije z našeho strachu. Nejhorší na tom všem je, že se lidé nejen na míle vzdálili sami sobě, ale díky tomuto strachu mnozí onemocní, což je považováno za normální jev.

KONTAKT


Tel: 777 072 888
mail: europeantaebo@icloud.com

©2014 by taebopower.com

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému Joomla